Alapfogalmak

A város költségvetése egy pénzügyi terv, amely leírja, hogy a rendelkezésre álló korlátozott erőforrások milyen közpolitikai célok érdekében kerüljenek felhasználásra.

Ez határozza meg a város lakóinak nyújtott szolgáltatás szintjét, és irányítja a városi infrastruktúrára – utakra, épületekre és tömegközlekedésre – vonatkozó döntéseket.

Működési költségvetés

A működési költségvetés fedezi a rekreációs programokra, parkok karbantartására, a közegészségügyre, a városi utakra,  helyi  rendőrségre, kultúrára és más szolgálatokra fordított napi kiadásokat.

 Tőkeköltségvetés

 A költségvetés azon része ami a fejlesztéseket, beruházásokat tartalmazza. A 273/2006-os helyi pénzügyi törvény szerint ezeket a beruházásokat tételesen kell jóváhagyni

Többlet és hiány

Többletről akkor beszélünk, amikor a város vagy kevesebbet költ, mint gondolta volna, vagy több bevételt hoz, mint az előre jelzett. A hiány ennek a fordítottja.

Költségvetési vita

A különböző közpolitikai célokról szóló preferenciák kinyilvánítása

Költségvetési döntés

A helyi önkormányzat határozata arról, hogy a rendelkezésre álló korlátolt erőforrásokat milyen közcélok megvalósítására használják felA városnak minden évben egyensúlyt kell teremtenie működési és tőke-költségvetései között, ami azt jelenti, hogy az elköltött pénznek meg kell egyeznie a befolyt pénzzel. A költségvetés egyensúlyba hozása érdekében a város növelheti bevételeit olyan eszközökkel, mint például a vagyonadó és a díjak, vagy kezelheti a költségeit a szolgáltatások megváltoztatásával vagy csökkentésével.

 s