A folyó évben lehívandó EU-s támogatások

A város több pályázatot megnyert. Ezek többsége több éven átívelő építési és eszközbeszerzési munkával jár. A pályázatok a megvalósítási ütemterv alapján lehívható összegeket tartalmazzák. Mivel a költségvetés egy évre szól, ezért az itt megjelenített érték az idén lehívandó összegeket tartalmazza.