Állami költségvetésből származó célirányos bevételek

Az állam és város feladatai általában elkülönülnek: az állam országos, a város helyi feladatokat old meg. Például az állam tartja fenn a hadsereget és a város foglalkozik a köztisztasággal. Vannak azonban olyan feladatok, amelyet megosztva látnak ugyanis sem a teljesen centralizált, sem a teljesen decentralizált rendszerek nem alkalmasak ezen intézmények működtetésére. A teljesen központosított rendszer nem teszi lehetővé a helyi igényeknek megfelelő finanszírozási döntéseket. Ha viszont ezeket az intézményeket kizárólag a helyhatóságok tartanák fenn,akkor jelentős különbségek alakulnának ki a különböző városokban működtetett intézmények között például a települések vagyoni helyzetéből fakadóan.

A megosztott feladatok finanszírozása úgy történik, hogy az állam a saját részét az önkormányzat rendelkezésére bocsájtja (ez szerepel ebben a pontban), majd a város ezt kiegészíti és a fenntartott intézményeknek kifizeti.

Hogyan módosíthatom?

  • Nem módosíthatod, ugyanis erről a tétel mértékéről nem a város, hanem az éves állami költségvetési törvény  alapján az egészségügyi, tanügyi és pénzügyminisztériumok döntenek.

Többet akarok tudni