Előző évekbeli többlet

A város által a korábbi években fel nem használt bevételek tartoznak ide.