Erdő- és mezőgazdálkodásból származó bevételek

A város tulajdonában 1.486 hektár erdő van, ezek nagy része Ivó , Sikaszó és Kerekerdő részen található.  Az Ivó és Szikaszó részen fenyőerdők , Székelyudvarhelyen lombhullató erdők találhatóak. Ezeket az állami erdészet ügykezeli. A faértékesítésekből származó bevételek és az őrzésből és erdőtelepítési valamint nevelési munkálatokból származó kiadások különbségét az ügykezelő a város számlájára utalja.

A város tulajdonában továbbá kb. 100 hektár legelő van, ez az állattartó gazdáknak van bérbe adva. Továbbá a város tulajdona 8 hektár mezőgazdasági terület, melyből 3,5 hektár kaszáló.

 

Többet akarok tudni: