Polgármesteri hivatal működési költségei

A polgármesteri hivatal több közigazgatási feladatot is ellát. Ilyenek a szociális ügyek, építkezéssel kapcsolatos engedélyeztetések, a városi közvagyon működtetése, közigazgatási iratok nyilvántartása stb. Ezeknek a feladatoknak az ellátásához egy apparátus, illetve infrastruktúra szükséges.

Ez a költségkategória az alábbiakat tartalmazza:

  • A polgármesteri hivatalban dolgozó személyek fizetését.
  • A hivatal működéséhez szükséges szolgáltatások és anyagi javak költségét.
  • A város tulajdonában lévő ingatlanokon végzett javítási munkálatok költségét.

Többet akarok tudni:

1.Ügyintézésekkel kapcsolatosan

2. Városrendezés