Szociális feladatok

A város által finanszírozott szociális kiadások nagyon sokrétűek. Az alábbiakban a fontosabb szolgáltatásokat említjük meg:

1. Átmeneti hajléktalan szálló

Az Átmeneti Hajléktalan Szállóban a következő szolgáltatásokat biztosítjuk:

– személyi higiénia (tisztálkodási lehetőség, ruházat tisztítása, ágynemű biztosítása);

– étkeztetés (a lehetőségek függvényében);

– ügyintézés (iratok beszerzése, segélyekkel-, juttatásokkal-, szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás, nyugdíj-, betegnyugdíj intézése, szanatóriumba-, idősek otthonába való beutalás stb.);

– családtagokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvétel;

– lelki foglalkozás, igény szerint, egyéni beszélgetés pl. alkohol függőség esetén, egyéni és csoportos konfliktusok kezelése, mentálhigiénés foglalkozás.

2. Otthongondozás

Idős és/vagy ápolásra szoruló személyek számára biztosít otthoni szociális ellátást, különféle formákban: alapápolás, instrumentális segítségnyújtás, étkezésben való segítségnyújtás stb.

3. Fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatások

  • Támogató csoport fogyatékkal élőket gondozó családoknak. A foglalkozások témája segíti a résztvevőket az elfogadásban, gyászmunkában, növeli a szülői kompetenciákat, segít a saját erőforrások megkeresésében. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre, a speciális nevelési igényű gyerekek esetében javasolt pedagógiai módszerek ismertetésére, a konfliktusmenedzsment és időbeosztás elsajátítására.
  • Tanácsadás fogyatékkal élőknek és/vagy családtagoknak: a felmerülő kérdések: veszteség feldolgozás, konfliktusmenedzsment, gyógypedagógiai módszerek tanítása, krízishelyzetek kezelése, a kirekesztettség elkerülése, eligazodás a törvénykezési útvesztőben, a fogyatékkal élőket megillető jogok, juttatások megszerzése, képviselet a gyerekek iskoláztatásánál. A felnőtt korú fogyatékkal élőknél segítünk a pályaorientációban, munkakeresésben, önéletrajzírásban, ellátjuk a mentori feladatokat.
  • Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés fogyatékkal élő- vagy sajátos nevelési igényű gyerekeknek. Az egyéni gyógypedagógiai szolgáltatásunk azoknak a gyerekeknek szól, akiknek speciális nevelési szükségleteik vannak vagy fogyatékkal élnek. A gyógypedagógiai foglalkozások heti rendszerességgel történnek, az egyéni felmérésektől függően heti egy vagy két alkalommal egy gyereknek. Az alkalmazott gyógypedagógiai módszerek segítenek nekik a képességeik fejlődésében és a kortárscsoporthoz való felzárkózásban.
  • Rehabilitációs központ fogyatékkal élőknek: gyógytorna és gyógymasszázs segíti a fogyatékkal élők felépülését.

4. Gyerekek nappali központja

a) Korai Nevelő-és Fejlesztőközpont keretén belül

  • Egyéni tanácsadás/fejlesztés: egyéni tanácsadás és információnyújtás szociális, szociálpedagógiai, gyógypedagógiai területen – a kisgyermekek családjai minden esetben tanácsadásban is részesülnek a gyermek fejlődésével/fejlesztésével kapcsolatosan.
  • Csoportos tevékenységek:csoportfoglalkozás kisgyermekeknek és szüleiknek, melynek célja a korai nevelés, fejlesztés, prevenció, intervenció, 2 hó – 3 éves kisgyermekeknek és szüleiknek. Kincskereső Kaláka 3-6 éves gyermekek számára, melynek célja a keresztény erkölcsi értékek elsajátítása mellett a gyermekek szocializációjának az elősegítése, érzelmi intelligenciájuk fejlesztése, az alkotás örömének a megtapasztalása a közös kézműveskedés által. (3-4 évesek, 5-6 évesek csoportja).Szabadidős tevékenységek, tematikus alkalmak gyerekeknek és szüleiknek – évente 5-7 ilyen jellegű rendezvény, Tematikus csoportok, előadások szülők számára a gyermekek testi és lelki fejlődéséről.

b) Roma közösség társadalmi beilleszkedését támogató program:  Elsődleges célkitűzés támogatni a székelyudvarhelyi roma diákoknak az iskolai oktatási tevékenységbe való bekapcsolódását, megelőzve vagy legalábbis mérsékelve e diákok körében tapasztalható iskolaelhagyást. A roma gyerekek számára az oktatáshoz való reális esély megadása: az iskolai teljesítményük és részvételük motivációjának az erősítésével, szociopszichopedagógiai rehabilitálásukkal, szocializációs hiányosságaikat pótolandó a kiegyensúlyozott életvitelhez való hozzászoktatásukkal.

5. Felnőttek nappali központja

a) Idősek nappali központja: az idős és beteg emberek egészségi állapotának megőrzése, javítása. Fő tevékenységünk a mozgás köré szerveződik, mely hozzájárul a jó közérzet és a harmonikus lelkiállapot kialakításához, továbbá a meglévő mozgásos kompetenciájuk is folyamatosan fejlődik. Fontosnak tarjuk, hogy növeljék az élettel való megelégedettségüket valamint a szociális illetve a kognitív kompetenciájuk javuljon. A tevékenység célja, hogy a beteg idős embereket, akik elzárkózva élnek a társadalomtól vissza integráljuk és ezáltal javuljanak társas kapcsolataik és részt tudjanak venni közösségépítő csoportos foglalkozásokon.

b) KI-ÚT konzultációs program szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak: a szenvedélybetegek és hozzátartozóik felkarolása és támogatása olyan szakmai programokkal, mint az egyéni- és családos konzultáció, a támogató csoportok és a tematikus programok. Másik fő célkitűzése a programnak a szenvedélybetegségek megelőzése és a közvélemény felhívása a függőségek veszélyeire

c) Jó Reménység csoport – daganatos beteg támogató csoportja – 17 személy és azok családjai. A csoporttalálkozókon különböző tematikus beszélgetések zajlanak, amelyeknek céljai, hogy elősegítsék a daganatos betegek számára a saját erőforrásaik, elakadásaik, nehézségeik felleltározását, melyeknek segítségével haladhatnak a gyógyulás, avagy a tünetmentesség felé.

Többet akarok tudni: