Távhőtámogatás

Városunkban az 1970-1980-as években épült a tömbházak nagy része. Ezek fűtését a közös kazánházak biztosították.

Az azóta eltelt időszakban sok lakásban leváltak a közös fűtésről és egyéni kazánokat telepítettek. Jelenleg körülbelül 2.000 család maradt a rendszeren. Bár az egyéni fűtés kényelmes, a távhő környezetbarátabb, és megfelelő kapacitás esetén olcsóbb is lehet. Mivel a távhő biztosítása közszolgáltatás, árát a helyi önkormányzat határozza meg a szolgáltató indokolt kérésére. Az önkormányzat dönthet arról, hogy a lakossági ár egy részét közpénzből fedezi. Jelenleg városunkban az előállítási ár gigakalóriánként 468,33 lej áfa nélkül,  a lakossági ár pedig 260 lej áfával, a különbözetet a város költségvetéséből kell biztosítani.

A távhőtámogatás szükségességének dilemmáját egy már megjelent, de hatályba még nem lépett jogszabály próbálja rendezni olyanképpen, hogy 2021-től  csak azok részesüljenek támogatásban, akik szociálisan rászorulnak.

Többet akarok tudni: