Területadó

Az épület- és gépjárműadók mellett a területadó az egyik legjelentősebb helyi adó. Minden telektulajdonos kell fizesse. A területadó kiszámításánál figyelembe kell venni, hogy a terület bel-, vagy kültelek. A beltelkek esetében különbséget kell tenni az építési telek vagy udvar, illetve a mezőgazdasági célra használt terület között, de a terület helyét is figyelembe kell venni (adózónák).

Általánosan elmondható, hogy nagyobb adója van az udvarnak, mint a a szántónak, a város központjában található területnek, mint a város szélén található teleknek.

Példaként egy 100 négyzetméteres udvar adója 2021-ben a városközpontban 99 lej, a város szélén (pl. Ugron Gábor utca) pedig   23 lej. Egy hektár szántó a város belterületén 84 lej, a külterületén 162 lej.

Hogyan módosíthatom?

  • Növeld az adó mértékét, ha véleményed szerint azon közcélok megvalósítása, amelyeket megfogalmazol csak akkor valósíthatóak meg, ha a város bevétele is növekszik.
  • Csökkentsd az adó mértékét, ha úgy gondolod, hogy a közcélok megvalósítása más költségek visszaszorításával is elérhető.

Fontos:

Mivel a helyi önkormányzat csak bizonyos határok közt módosíthatja a területadó mértékét, ezért neked is csak ezen korlátok között van lehetőséged változtatni.

Többet akarok tudni: